Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 38 49 44 -
30/01 kl 01 48 60 55 -
30/01 kl 02 48 58 56 -
30/01 kl 03 34 47 43 -
30/01 kl 04 11 24 20 -
30/01 kl 05 -15 -1 -5 -
30/01 kl 06 -40 -25 -30 -
30/01 kl 07 -50 -34 -41 -
30/01 kl 08 -47 -28 -38 -
30/01 kl 09 -34 -17 -25 -
30/01 kl 10 -15 3 -5 -
30/01 kl 11 6 23 19 -
30/01 kl 12 24 43 36 -
30/01 kl 13 35 54 45 -
30/01 kl 14 34 52 44 -
30/01 kl 15 21 39 33 -
30/01 kl 16 1 18 14 -
30/01 kl 17 -25 -8 -15 -
30/01 kl 18 -49 -30 -39 -
30/01 kl 19 -65 -44 -56 -
30/01 kl 20 -71 -44 -61 -
30/01 kl 21 -62 -33 -51 -
30/01 kl 22 -44 -11 -32 -
30/01 kl 23 -22 14 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 71 117 76 80 60
Laveste vannstand -44 -37 -43 -43 -71
Avvik gult nivå -41 5 -36 -32 -52
Avvik orange nivå -54 -8 -49 -45 -65
Avvik rødt nivå -69 -23 -64 -60 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm