Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 142 2 144 142
26/01 kl 14 120 1 121 119
26/01 kl 15 92 -1 91 89
26/01 kl 16 66 1 67 65
26/01 kl 17 49 4 53 51
26/01 kl 18 45 4 49 49
26/01 kl 19 55 5 60 58
26/01 kl 20 75 6 81 80
26/01 kl 21 100 11 111 108
26/01 kl 22 126 17 143 138
26/01 kl 23 144 21 165 161

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 205 169 165 151
Laveste vannstand 49 62 55 55 34
Avvik gult nivå -42 -2 -38 -42 -56
Avvik orange nivå -55 -15 -51 -55 -69
Avvik rødt nivå -70 -30 -66 -70 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm