Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 144 144 144 142
26/01 kl 14 119 121 121 119
26/01 kl 15 91 94 91 89
26/01 kl 16 65 68 67 65
26/01 kl 17 52 56 53 51
26/01 kl 18 51 55 49 49
26/01 kl 19 60 65 60 58
26/01 kl 20 81 86 81 80
26/01 kl 21 108 113 111 108
26/01 kl 22 140 146 143 138
26/01 kl 23 161 166 165 161

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 212 171 175 155
Laveste vannstand 51 58 52 52 24
Avvik gult nivå -41 5 -36 -32 -52
Avvik orange nivå -54 -8 -49 -45 -65
Avvik rødt nivå -69 -23 -64 -60 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm