Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 166 - - 159
26/01 kl 13 142 144 144 144
26/01 kl 14 119 121 121 121
26/01 kl 15 89 91 92 92
26/01 kl 16 65 67 67 67
26/01 kl 17 51 53 53 53
26/01 kl 18 49 49 50 50
26/01 kl 19 58 60 60 61
26/01 kl 20 80 81 82 82
26/01 kl 21 108 111 112 112
26/01 kl 22 138 143 144 143
26/01 kl 23 161 165 165 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 165 205 169 165 151
Max fra modell: 26.01 18 165 206 169 165 154
Max fra modell: 26.01 12 165 205 170 167 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm