Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 2 2 2 0
26/01 kl 14 -1 1 1 -1
26/01 kl 15 -1 2 -1 -3
26/01 kl 16 -1 2 1 -1
26/01 kl 17 3 7 4 2
26/01 kl 18 6 10 4 4
26/01 kl 19 5 10 5 3
26/01 kl 20 6 11 6 5
26/01 kl 21 8 13 11 8
26/01 kl 22 14 20 17 12
26/01 kl 23 17 22 21 17

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 56 28 26 15
Laveste værets virkning -1 3 -3 4 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm