Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 172 178 175 171
27/01 kl 01 170 176 173 171
27/01 kl 02 155 161 159 151
27/01 kl 03 131 137 135 126
27/01 kl 04 107 115 111 104
27/01 kl 05 94 102 98 90
27/01 kl 06 89 98 96 87
27/01 kl 07 97 106 104 -
27/01 kl 08 119 129 127 -
27/01 kl 09 147 156 153 -
27/01 kl 10 174 184 179 -
27/01 kl 11 194 206 199 -
27/01 kl 12 202 212 205 -
27/01 kl 13 190 202 197 -
27/01 kl 14 166 177 173 -
27/01 kl 15 136 146 142 -
27/01 kl 16 104 112 110 -
27/01 kl 17 75 85 79 -
27/01 kl 18 60 69 63 -
27/01 kl 19 58 67 62 -
27/01 kl 20 68 78 71 -
27/01 kl 21 90 99 91 -
27/01 kl 22 114 122 117 -
27/01 kl 23 138 146 140 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 212 171 175 155
Laveste vannstand 51 58 52 52 24
Avvik gult nivå -41 5 -36 -32 -52
Avvik orange nivå -54 -8 -49 -45 -65
Avvik rødt nivå -69 -23 -64 -60 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm