Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
27/01 kl 00 171 175 176 175
27/01 kl 01 171 173 173 172
27/01 kl 02 151 159 159 159
27/01 kl 03 126 135 135 136
27/01 kl 04 104 111 111 113
27/01 kl 05 90 98 98 98
27/01 kl 06 87 96 96 96
27/01 kl 07 99 104 104 104
27/01 kl 08 120 127 127 128
27/01 kl 09 142 153 154 154
27/01 kl 10 168 179 178 180
27/01 kl 11 189 199 199 199
27/01 kl 12 192 205 206 205
27/01 kl 13 181 197 197 197
27/01 kl 14 161 173 173 174
27/01 kl 15 135 142 142 146
27/01 kl 16 104 110 111 113
27/01 kl 17 76 79 80 82
27/01 kl 18 58 63 64 66
27/01 kl 19 55 62 62 63
27/01 kl 20 72 71 71 73
27/01 kl 21 96 91 92 94
27/01 kl 22 119 117 117 120
27/01 kl 23 137 140 140 142

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 165 205 169 165 151
Max fra modell: 26.01 18 165 206 169 165 154
Max fra modell: 26.01 12 165 205 170 167 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm