Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 148 5 153 -
28/01 kl 01 147 0 147 -
28/01 kl 02 133 0 133 -
28/01 kl 03 110 -1 109 -
28/01 kl 04 83 1 84 -
28/01 kl 05 61 4 65 -
28/01 kl 06 51 4 55 -
28/01 kl 07 55 6 61 -
28/01 kl 08 70 6 76 -
28/01 kl 09 93 7 100 -
28/01 kl 10 118 6 124 -
28/01 kl 11 140 10 150 -
28/01 kl 12 154 13 167 -
28/01 kl 13 155 14 169 -
28/01 kl 14 143 13 156 -
28/01 kl 15 121 14 135 -
28/01 kl 16 93 15 108 -
28/01 kl 17 66 18 84 -
28/01 kl 18 48 19 67 -
28/01 kl 19 43 20 63 -
28/01 kl 20 53 23 76 -
28/01 kl 21 72 23 95 -
28/01 kl 22 97 25 122 -
28/01 kl 23 121 21 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 205 169 165 151
Laveste vannstand 49 62 55 55 34
Avvik gult nivå -42 -2 -38 -42 -56
Avvik orange nivå -55 -15 -51 -55 -69
Avvik rødt nivå -70 -30 -66 -70 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm