Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 150 158 153 -
28/01 kl 01 145 153 147 -
28/01 kl 02 131 139 133 -
28/01 kl 03 107 115 109 -
28/01 kl 04 81 89 84 -
28/01 kl 05 60 69 65 -
28/01 kl 06 52 60 55 -
28/01 kl 07 57 65 61 -
28/01 kl 08 71 79 76 -
28/01 kl 09 95 103 100 -
28/01 kl 10 119 127 124 -
28/01 kl 11 144 152 150 -
28/01 kl 12 161 169 167 -
28/01 kl 13 162 171 169 -
28/01 kl 14 150 158 156 -
28/01 kl 15 128 137 135 -
28/01 kl 16 102 113 108 -
28/01 kl 17 77 88 84 -
28/01 kl 18 61 73 67 -
28/01 kl 19 56 67 63 -
28/01 kl 20 68 80 76 -
28/01 kl 21 87 100 95 -
28/01 kl 22 112 124 122 -
28/01 kl 23 135 146 142 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 212 171 175 155
Laveste vannstand 51 58 52 52 24
Avvik gult nivå -41 5 -36 -32 -52
Avvik orange nivå -54 -8 -49 -45 -65
Avvik rødt nivå -69 -23 -64 -60 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm