Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 148 153 152 154
28/01 kl 01 149 147 148 150
28/01 kl 02 134 133 133 135
28/01 kl 03 113 109 110 110
28/01 kl 04 85 84 84 85
28/01 kl 05 62 65 64 64
28/01 kl 06 51 55 55 54
28/01 kl 07 59 61 60 60
28/01 kl 08 79 76 75 75
28/01 kl 09 101 100 99 100
28/01 kl 10 127 124 125 126
28/01 kl 11 149 150 150 152
28/01 kl 12 164 167 166 167
28/01 kl 13 167 169 169 170
28/01 kl 14 152 156 156 157
28/01 kl 15 129 135 136 136
28/01 kl 16 102 108 109 110
28/01 kl 17 76 84 84 85
28/01 kl 18 61 67 69 67
28/01 kl 19 56 63 66 63
28/01 kl 20 66 76 79 75
28/01 kl 21 93 95 98 95
28/01 kl 22 124 122 123 122
28/01 kl 23 147 142 143 146

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 165 205 169 165 151
Max fra modell: 26.01 18 165 206 169 165 154
Max fra modell: 26.01 12 165 205 170 167 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm