Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 2 10 5 -
28/01 kl 01 -2 6 0 -
28/01 kl 02 -2 6 0 -
28/01 kl 03 -3 5 -1 -
28/01 kl 04 -2 6 1 -
28/01 kl 05 -1 8 4 -
28/01 kl 06 1 9 4 -
28/01 kl 07 2 10 6 -
28/01 kl 08 1 9 6 -
28/01 kl 09 2 10 7 -
28/01 kl 10 1 9 6 -
28/01 kl 11 4 12 10 -
28/01 kl 12 7 15 13 -
28/01 kl 13 7 16 14 -
28/01 kl 14 7 15 13 -
28/01 kl 15 7 16 14 -
28/01 kl 16 9 20 15 -
28/01 kl 17 11 22 18 -
28/01 kl 18 13 25 19 -
28/01 kl 19 13 24 20 -
28/01 kl 20 15 27 23 -
28/01 kl 21 15 28 23 -
28/01 kl 22 15 27 25 -
28/01 kl 23 14 25 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 56 28 26 15
Laveste værets virkning -1 3 -3 4 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm