Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 140 20 160 -
29/01 kl 01 147 18 165 -
29/01 kl 02 140 17 157 -
29/01 kl 03 122 12 134 -
29/01 kl 04 96 11 107 -
29/01 kl 05 71 10 81 -
29/01 kl 06 54 7 61 -
29/01 kl 07 51 5 56 -
29/01 kl 08 62 3 65 -
29/01 kl 09 81 3 84 -
29/01 kl 10 105 6 111 -
29/01 kl 11 129 4 133 -
29/01 kl 12 146 4 150 -
29/01 kl 13 154 5 159 -
29/01 kl 14 149 5 154 -
29/01 kl 15 132 8 140 -
29/01 kl 16 106 9 115 -
29/01 kl 17 79 9 88 -
29/01 kl 18 56 10 66 -
29/01 kl 19 45 10 55 -
29/01 kl 20 48 9 57 -
29/01 kl 21 62 10 72 -
29/01 kl 22 84 10 94 -
29/01 kl 23 108 12 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 205 169 165 151
Laveste vannstand 49 62 55 55 34
Avvik gult nivå -42 -2 -38 -42 -56
Avvik orange nivå -55 -15 -51 -55 -69
Avvik rødt nivå -70 -30 -66 -70 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm