Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 154 164 160 -
29/01 kl 01 162 173 165 -
29/01 kl 02 152 164 157 -
29/01 kl 03 131 143 134 -
29/01 kl 04 104 117 107 -
29/01 kl 05 78 92 81 -
29/01 kl 06 60 73 61 -
29/01 kl 07 56 69 56 -
29/01 kl 08 66 80 65 -
29/01 kl 09 85 98 84 -
29/01 kl 10 109 122 111 -
29/01 kl 11 134 147 133 -
29/01 kl 12 151 164 150 -
29/01 kl 13 160 175 159 -
29/01 kl 14 156 171 154 -
29/01 kl 15 140 157 140 -
29/01 kl 16 113 130 115 -
29/01 kl 17 86 101 88 -
29/01 kl 18 63 78 66 -
29/01 kl 19 52 65 55 -
29/01 kl 20 57 69 57 -
29/01 kl 21 70 82 72 -
29/01 kl 22 91 103 94 -
29/01 kl 23 113 125 120 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 212 171 175 155
Laveste vannstand 51 58 52 52 24
Avvik gult nivå -41 5 -36 -32 -52
Avvik orange nivå -54 -8 -49 -45 -65
Avvik rødt nivå -69 -23 -64 -60 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm