Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 159 160 160 163
29/01 kl 01 163 165 165 167
29/01 kl 02 157 157 156 159
29/01 kl 03 135 134 134 137
29/01 kl 04 106 107 107 109
29/01 kl 05 78 81 80 83
29/01 kl 06 63 61 61 63
29/01 kl 07 59 56 56 58
29/01 kl 08 67 65 66 69
29/01 kl 09 84 84 85 87
29/01 kl 10 109 111 112 110
29/01 kl 11 131 133 134 136
29/01 kl 12 152 150 152 155
29/01 kl 13 160 159 161 165
29/01 kl 14 155 154 155 158
29/01 kl 15 135 140 142 142
29/01 kl 16 111 115 118 117
29/01 kl 17 83 88 90 90
29/01 kl 18 62 66 69 68
29/01 kl 19 53 55 58 56
29/01 kl 20 57 57 61 59
29/01 kl 21 73 72 75 74
29/01 kl 22 94 94 97 97
29/01 kl 23 115 120 121 120

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 165 205 169 165 151
Max fra modell: 26.01 18 165 206 169 165 154
Max fra modell: 26.01 12 165 205 170 167 154
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm