Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 129 10 139 -
30/01 kl 01 141 9 150 -
30/01 kl 02 142 9 151 -
30/01 kl 03 130 8 138 -
30/01 kl 04 108 7 115 -
30/01 kl 05 83 7 90 -
30/01 kl 06 61 4 65 -
30/01 kl 07 52 2 54 -
30/01 kl 08 57 0 57 -
30/01 kl 09 72 -2 70 -
30/01 kl 10 93 -3 90 -
30/01 kl 11 116 -2 114 -
30/01 kl 12 136 -5 131 -
30/01 kl 13 148 -8 140 -
30/01 kl 14 149 -10 139 -
30/01 kl 15 139 -11 128 -
30/01 kl 16 119 -10 109 -
30/01 kl 17 92 -12 80 -
30/01 kl 18 68 -12 56 -
30/01 kl 19 52 -13 39 -
30/01 kl 20 48 -14 34 -
30/01 kl 21 57 -13 44 -
30/01 kl 22 74 -11 63 -
30/01 kl 23 95 -9 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 205 169 165 151
Laveste vannstand 49 62 55 55 34
Avvik gult nivå -42 -2 -38 -42 -56
Avvik orange nivå -55 -15 -51 -55 -69
Avvik rødt nivå -70 -30 -66 -70 -84
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm