Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 133 144 139 -
30/01 kl 01 143 155 150 -
30/01 kl 02 143 153 151 -
30/01 kl 03 129 142 138 -
30/01 kl 04 106 119 115 -
30/01 kl 05 80 94 90 -
30/01 kl 06 55 70 65 -
30/01 kl 07 45 61 54 -
30/01 kl 08 48 67 57 -
30/01 kl 09 61 78 70 -
30/01 kl 10 80 98 90 -
30/01 kl 11 101 118 114 -
30/01 kl 12 119 138 131 -
30/01 kl 13 130 149 140 -
30/01 kl 14 129 147 139 -
30/01 kl 15 116 134 128 -
30/01 kl 16 96 113 109 -
30/01 kl 17 70 87 80 -
30/01 kl 18 46 65 56 -
30/01 kl 19 30 51 39 -
30/01 kl 20 24 51 34 -
30/01 kl 21 33 62 44 -
30/01 kl 22 51 84 63 -
30/01 kl 23 73 109 86 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 166 212 171 175 155
Laveste vannstand 51 58 52 52 24
Avvik gult nivå -41 5 -36 -32 -52
Avvik orange nivå -54 -8 -49 -45 -65
Avvik rødt nivå -69 -23 -64 -60 -80
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm