Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 4 15 10 -
30/01 kl 01 2 14 9 -
30/01 kl 02 1 11 9 -
30/01 kl 03 -1 12 8 -
30/01 kl 04 -2 11 7 -
30/01 kl 05 -3 11 7 -
30/01 kl 06 -6 9 4 -
30/01 kl 07 -7 9 2 -
30/01 kl 08 -9 10 0 -
30/01 kl 09 -11 6 -2 -
30/01 kl 10 -13 5 -3 -
30/01 kl 11 -15 2 -2 -
30/01 kl 12 -17 2 -5 -
30/01 kl 13 -18 1 -8 -
30/01 kl 14 -20 -2 -10 -
30/01 kl 15 -23 -5 -11 -
30/01 kl 16 -23 -6 -10 -
30/01 kl 17 -22 -5 -12 -
30/01 kl 18 -22 -3 -12 -
30/01 kl 19 -22 -1 -13 -
30/01 kl 20 -24 3 -14 -
30/01 kl 21 -24 5 -13 -
30/01 kl 22 -23 10 -11 -
30/01 kl 23 -22 14 -9 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 56 28 26 15
Laveste værets virkning -1 3 -3 4 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: -5 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm