Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 126 5 131 135
26/01 kl 14 114 6 120 125
26/01 kl 15 77 5 82 89
26/01 kl 16 26 6 32 40
26/01 kl 17 -27 14 -13 -11
26/01 kl 18 -69 13 -56 -52
26/01 kl 19 -92 12 -80 -75
26/01 kl 20 -91 13 -78 -73
26/01 kl 21 -67 17 -50 -46
26/01 kl 22 -24 18 -6 -4
26/01 kl 23 27 19 46 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 202 155 165 117
Laveste vannstand -80 -51 -72 -78 -79
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm