Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 131 131 131 135
26/01 kl 14 119 121 120 125
26/01 kl 15 83 86 82 89
26/01 kl 16 31 36 32 40
26/01 kl 17 -18 -12 -13 -11
26/01 kl 18 -59 -55 -56 -52
26/01 kl 19 -84 -80 -80 -75
26/01 kl 20 -80 -76 -78 -73
26/01 kl 21 -52 -47 -50 -46
26/01 kl 22 -10 -4 -6 -4
26/01 kl 23 39 44 46 45

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 197 173 215 144
Laveste vannstand -84 -58 -74 -81 -95
Avvik gult nivå -64 2 -22 20 -51
Avvik orange nivå -87 -21 -45 -3 -74
Avvik rødt nivå -98 -32 -56 -14 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm