Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 119 - - 112
26/01 kl 13 135 131 130 130
26/01 kl 14 125 120 119 119
26/01 kl 15 89 82 82 81
26/01 kl 16 40 32 32 31
26/01 kl 17 -11 -13 -14 -14
26/01 kl 18 -52 -56 -56 -56
26/01 kl 19 -75 -80 -81 -81
26/01 kl 20 -73 -78 -78 -78
26/01 kl 21 -46 -50 -50 -51
26/01 kl 22 -4 -6 -6 -7
26/01 kl 23 45 46 46 44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 131 202 155 165 117
Max fra modell: 26.01 18 130 203 154 168 111
Max fra modell: 26.01 12 130 203 147 175 108
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm