Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 5 5 5 9
26/01 kl 14 5 7 6 11
26/01 kl 15 6 9 5 12
26/01 kl 16 5 10 6 14
26/01 kl 17 9 15 14 16
26/01 kl 18 10 14 13 17
26/01 kl 19 8 12 12 17
26/01 kl 20 11 15 13 18
26/01 kl 21 15 20 17 21
26/01 kl 22 14 20 18 20
26/01 kl 23 12 17 19 18

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 20 83 78 97 53
Laveste værets virkning 5 6 10 4 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm