Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 73 16 89 85
27/01 kl 01 99 6 105 107
27/01 kl 02 99 8 107 104
27/01 kl 03 71 14 85 79
27/01 kl 04 26 17 43 42
27/01 kl 05 -22 22 0 1
27/01 kl 06 -61 28 -33 -34
27/01 kl 07 -82 31 -51 -
27/01 kl 08 -80 35 -45 -
27/01 kl 09 -55 41 -14 -
27/01 kl 10 -10 43 33 -
27/01 kl 11 43 44 87 -
27/01 kl 12 92 50 142 -
27/01 kl 13 122 64 186 -
27/01 kl 14 126 76 202 -
27/01 kl 15 101 83 184 -
27/01 kl 16 55 84 139 -
27/01 kl 17 0 77 77 -
27/01 kl 18 -50 65 15 -
27/01 kl 19 -85 63 -22 -
27/01 kl 20 -97 62 -35 -
27/01 kl 21 -85 58 -27 -
27/01 kl 22 -51 54 3 -
27/01 kl 23 -3 50 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 202 155 165 117
Laveste vannstand -80 -51 -72 -78 -79
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm