Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 48 47 95 -
28/01 kl 01 87 42 129 -
28/01 kl 02 102 37 139 -
28/01 kl 03 89 33 122 -
28/01 kl 04 52 25 77 -
28/01 kl 05 3 20 23 -
28/01 kl 06 -43 18 -25 -
28/01 kl 07 -75 14 -61 -
28/01 kl 08 -85 13 -72 -
28/01 kl 09 -71 14 -57 -
28/01 kl 10 -36 13 -23 -
28/01 kl 11 14 15 29 -
28/01 kl 12 67 20 87 -
28/01 kl 13 108 24 132 -
28/01 kl 14 126 29 155 -
28/01 kl 15 116 36 152 -
28/01 kl 16 80 39 119 -
28/01 kl 17 28 44 72 -
28/01 kl 18 -26 47 21 -
28/01 kl 19 -70 49 -21 -
28/01 kl 20 -94 52 -42 -
28/01 kl 21 -94 56 -38 -
28/01 kl 22 -71 58 -13 -
28/01 kl 23 -30 64 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 202 155 165 117
Laveste vannstand -80 -51 -72 -78 -79
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm