Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 20 69 89 -
29/01 kl 01 66 69 135 -
29/01 kl 02 95 70 165 -
29/01 kl 03 97 67 164 -
29/01 kl 04 72 62 134 -
29/01 kl 05 28 59 87 -
29/01 kl 06 -21 60 39 -
29/01 kl 07 -60 56 -4 -
29/01 kl 08 -81 52 -29 -
29/01 kl 09 -79 46 -33 -
29/01 kl 10 -54 41 -13 -
29/01 kl 11 -12 44 32 -
29/01 kl 12 39 48 87 -
29/01 kl 13 86 50 136 -
29/01 kl 14 116 45 161 -
29/01 kl 15 120 44 164 -
29/01 kl 16 97 41 138 -
29/01 kl 17 53 38 91 -
29/01 kl 18 0 37 37 -
29/01 kl 19 -49 32 -17 -
29/01 kl 20 -82 22 -60 -
29/01 kl 21 -94 16 -78 -
29/01 kl 22 -83 21 -62 -
29/01 kl 23 -51 18 -33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 202 155 165 117
Laveste vannstand -80 -51 -72 -78 -79
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm