Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -6 13 7 -
30/01 kl 01 41 5 46 -
30/01 kl 02 78 1 79 -
30/01 kl 03 95 -2 93 -
30/01 kl 04 84 -1 83 -
30/01 kl 05 50 1 51 -
30/01 kl 06 4 -1 3 -
30/01 kl 07 -39 -4 -43 -
30/01 kl 08 -68 -4 -72 -
30/01 kl 09 -78 0 -78 -
30/01 kl 10 -65 0 -65 -
30/01 kl 11 -34 1 -33 -
30/01 kl 12 12 0 12 -
30/01 kl 13 59 0 59 -
30/01 kl 14 97 1 98 -
30/01 kl 15 114 3 117 -
30/01 kl 16 105 3 108 -
30/01 kl 17 73 1 74 -
30/01 kl 18 26 1 27 -
30/01 kl 19 -24 2 -22 -
30/01 kl 20 -64 6 -58 -
30/01 kl 21 -85 7 -78 -
30/01 kl 22 -86 7 -79 -
30/01 kl 23 -66 8 -58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 131 202 155 165 117
Laveste vannstand -80 -51 -72 -78 -79
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm