Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 295 5 300 304
26/01 kl 14 283 6 289 294
26/01 kl 15 246 5 251 258
26/01 kl 16 195 6 201 209
26/01 kl 17 142 14 156 158
26/01 kl 18 100 13 113 117
26/01 kl 19 77 12 89 94
26/01 kl 20 78 13 91 96
26/01 kl 21 102 17 119 123
26/01 kl 22 145 18 163 165
26/01 kl 23 196 19 215 214

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 371 324 334 286
Laveste vannstand 89 118 97 91 90
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm