Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 300 300 300 304
26/01 kl 14 288 290 289 294
26/01 kl 15 252 255 251 258
26/01 kl 16 200 205 201 209
26/01 kl 17 151 157 156 158
26/01 kl 18 110 114 113 117
26/01 kl 19 85 89 89 94
26/01 kl 20 89 93 91 96
26/01 kl 21 117 122 119 123
26/01 kl 22 159 165 163 165
26/01 kl 23 208 213 215 214

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 366 342 384 313
Laveste vannstand 85 111 95 88 74
Avvik gult nivå -64 2 -22 20 -51
Avvik orange nivå -87 -21 -45 -3 -74
Avvik rødt nivå -98 -32 -56 -14 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm