Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 288 - - 281
26/01 kl 13 304 300 299 299
26/01 kl 14 294 289 288 288
26/01 kl 15 258 251 251 250
26/01 kl 16 209 201 201 200
26/01 kl 17 158 156 155 155
26/01 kl 18 117 113 113 113
26/01 kl 19 94 89 88 88
26/01 kl 20 96 91 91 91
26/01 kl 21 123 119 119 118
26/01 kl 22 165 163 163 162
26/01 kl 23 214 215 215 213

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 300 371 324 334 286
Max fra modell: 26.01 18 299 372 323 337 280
Max fra modell: 26.01 12 299 372 316 344 277
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm