Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 242 16 258 254
27/01 kl 01 268 6 274 276
27/01 kl 02 268 8 276 273
27/01 kl 03 240 14 254 248
27/01 kl 04 195 17 212 211
27/01 kl 05 147 22 169 170
27/01 kl 06 108 28 136 135
27/01 kl 07 87 31 118 -
27/01 kl 08 89 35 124 -
27/01 kl 09 114 41 155 -
27/01 kl 10 159 43 202 -
27/01 kl 11 212 44 256 -
27/01 kl 12 261 50 311 -
27/01 kl 13 291 64 355 -
27/01 kl 14 295 76 371 -
27/01 kl 15 270 83 353 -
27/01 kl 16 224 84 308 -
27/01 kl 17 169 77 246 -
27/01 kl 18 119 65 184 -
27/01 kl 19 84 63 147 -
27/01 kl 20 72 62 134 -
27/01 kl 21 84 58 142 -
27/01 kl 22 118 54 172 -
27/01 kl 23 166 50 216 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 371 324 334 286
Laveste vannstand 89 118 97 91 90
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm