Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 250 258 258 254
27/01 kl 01 274 282 274 276
27/01 kl 02 278 286 276 273
27/01 kl 03 256 262 254 248
27/01 kl 04 211 218 212 211
27/01 kl 05 164 173 169 170
27/01 kl 06 128 138 136 135
27/01 kl 07 111 122 118 -
27/01 kl 08 116 128 124 -
27/01 kl 09 146 158 155 -
27/01 kl 10 198 210 202 -
27/01 kl 11 254 269 256 -
27/01 kl 12 308 323 311 -
27/01 kl 13 344 361 355 -
27/01 kl 14 350 366 371 -
27/01 kl 15 325 345 353 -
27/01 kl 16 283 304 308 -
27/01 kl 17 229 252 246 -
27/01 kl 18 175 198 184 -
27/01 kl 19 137 159 147 -
27/01 kl 20 123 143 134 -
27/01 kl 21 132 151 142 -
27/01 kl 22 162 181 172 -
27/01 kl 23 206 224 216 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 366 342 384 313
Laveste vannstand 85 111 95 88 74
Avvik gult nivå -64 2 -22 20 -51
Avvik orange nivå -87 -21 -45 -3 -74
Avvik rødt nivå -98 -32 -56 -14 -85
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm