Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 8 16 16 12
27/01 kl 01 6 14 6 8
27/01 kl 02 10 18 8 5
27/01 kl 03 16 22 14 8
27/01 kl 04 16 23 17 16
27/01 kl 05 17 26 22 23
27/01 kl 06 20 30 28 27
27/01 kl 07 24 35 31 -
27/01 kl 08 27 39 35 -
27/01 kl 09 32 44 41 -
27/01 kl 10 39 51 43 -
27/01 kl 11 42 57 44 -
27/01 kl 12 47 62 50 -
27/01 kl 13 53 70 64 -
27/01 kl 14 55 71 76 -
27/01 kl 15 55 75 83 -
27/01 kl 16 59 80 84 -
27/01 kl 17 60 83 77 -
27/01 kl 18 56 79 65 -
27/01 kl 19 53 75 63 -
27/01 kl 20 51 71 62 -
27/01 kl 21 48 67 58 -
27/01 kl 22 44 63 54 -
27/01 kl 23 40 58 50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 20 83 78 97 53
Laveste værets virkning 5 6 10 4 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm