Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 217 47 264 -
28/01 kl 01 256 42 298 -
28/01 kl 02 271 37 308 -
28/01 kl 03 258 33 291 -
28/01 kl 04 221 25 246 -
28/01 kl 05 172 20 192 -
28/01 kl 06 126 18 144 -
28/01 kl 07 94 14 108 -
28/01 kl 08 84 13 97 -
28/01 kl 09 98 14 112 -
28/01 kl 10 133 13 146 -
28/01 kl 11 183 15 198 -
28/01 kl 12 236 20 256 -
28/01 kl 13 277 24 301 -
28/01 kl 14 295 29 324 -
28/01 kl 15 285 36 321 -
28/01 kl 16 249 39 288 -
28/01 kl 17 197 44 241 -
28/01 kl 18 143 47 190 -
28/01 kl 19 99 49 148 -
28/01 kl 20 75 52 127 -
28/01 kl 21 75 56 131 -
28/01 kl 22 98 58 156 -
28/01 kl 23 139 64 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 371 324 334 286
Laveste vannstand 89 118 97 91 90
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm