Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
28/01 kl 00 262 264 262 267
28/01 kl 01 296 298 300 304
28/01 kl 02 306 308 311 315
28/01 kl 03 285 291 292 299
28/01 kl 04 243 246 246 252
28/01 kl 05 190 192 193 197
28/01 kl 06 138 144 145 148
28/01 kl 07 104 108 111 113
28/01 kl 08 89 97 98 101
28/01 kl 09 101 112 111 115
28/01 kl 10 135 146 144 147
28/01 kl 11 191 198 197 196
28/01 kl 12 250 256 256 251
28/01 kl 13 296 301 301 295
28/01 kl 14 316 324 323 316
28/01 kl 15 310 321 318 311
28/01 kl 16 278 288 285 279
28/01 kl 17 234 241 239 233
28/01 kl 18 185 190 188 184
28/01 kl 19 146 148 147 144
28/01 kl 20 125 127 126 126
28/01 kl 21 128 131 130 130
28/01 kl 22 153 156 154 159
28/01 kl 23 192 203 204 209

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 300 371 324 334 286
Max fra modell: 26.01 18 299 372 323 337 280
Max fra modell: 26.01 12 299 372 316 344 277
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm