Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 189 69 258 -
29/01 kl 01 235 69 304 -
29/01 kl 02 264 70 334 -
29/01 kl 03 266 67 333 -
29/01 kl 04 241 62 303 -
29/01 kl 05 197 59 256 -
29/01 kl 06 148 60 208 -
29/01 kl 07 109 56 165 -
29/01 kl 08 88 52 140 -
29/01 kl 09 90 46 136 -
29/01 kl 10 115 41 156 -
29/01 kl 11 157 44 201 -
29/01 kl 12 208 48 256 -
29/01 kl 13 255 50 305 -
29/01 kl 14 285 45 330 -
29/01 kl 15 289 44 333 -
29/01 kl 16 266 41 307 -
29/01 kl 17 222 38 260 -
29/01 kl 18 169 37 206 -
29/01 kl 19 120 32 152 -
29/01 kl 20 87 22 109 -
29/01 kl 21 75 16 91 -
29/01 kl 22 86 21 107 -
29/01 kl 23 118 18 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 371 324 334 286
Laveste vannstand 89 118 97 91 90
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm