Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
29/01 kl 00 244 258 259 265
29/01 kl 01 296 304 308 312
29/01 kl 02 331 334 337 342
29/01 kl 03 340 333 335 342
29/01 kl 04 315 303 306 312
29/01 kl 05 261 256 264 269
29/01 kl 06 205 208 217 221
29/01 kl 07 168 165 175 180
29/01 kl 08 155 140 149 162
29/01 kl 09 161 136 140 156
29/01 kl 10 191 156 161 174
29/01 kl 11 232 201 209 216
29/01 kl 12 279 256 263 269
29/01 kl 13 320 305 308 316
29/01 kl 14 333 330 333 344
29/01 kl 15 329 333 335 340
29/01 kl 16 302 307 308 304
29/01 kl 17 258 260 263 252
29/01 kl 18 204 206 206 196
29/01 kl 19 155 152 150 144
29/01 kl 20 115 109 106 107
29/01 kl 21 101 91 91 89
29/01 kl 22 108 107 103 96
29/01 kl 23 135 136 132 124

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 300 371 324 334 286
Max fra modell: 26.01 18 299 372 323 337 280
Max fra modell: 26.01 12 299 372 316 344 277
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm