Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 163 13 176 -
30/01 kl 01 210 5 215 -
30/01 kl 02 247 1 248 -
30/01 kl 03 264 -2 262 -
30/01 kl 04 253 -1 252 -
30/01 kl 05 219 1 220 -
30/01 kl 06 173 -1 172 -
30/01 kl 07 130 -4 126 -
30/01 kl 08 101 -4 97 -
30/01 kl 09 91 0 91 -
30/01 kl 10 104 0 104 -
30/01 kl 11 135 1 136 -
30/01 kl 12 181 0 181 -
30/01 kl 13 228 0 228 -
30/01 kl 14 266 1 267 -
30/01 kl 15 283 3 286 -
30/01 kl 16 274 3 277 -
30/01 kl 17 242 1 243 -
30/01 kl 18 195 1 196 -
30/01 kl 19 145 2 147 -
30/01 kl 20 105 6 111 -
30/01 kl 21 84 7 91 -
30/01 kl 22 83 7 90 -
30/01 kl 23 103 8 111 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 300 371 324 334 286
Laveste vannstand 89 118 97 91 90
Avvik gult nivå -64 7 -40 -30 -78
Avvik orange nivå -87 -16 -63 -53 -101
Avvik rødt nivå -98 -27 -74 -64 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: -16 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm