Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 104 104 104 105
26/01 kl 14 107 110 109 105
26/01 kl 15 84 88 87 89
26/01 kl 16 50 54 52 54
26/01 kl 17 10 14 14 10
26/01 kl 18 -30 -27 -25 -24
26/01 kl 19 -53 -48 -49 -50
26/01 kl 20 -56 -52 -55 -59
26/01 kl 21 -50 -47 -46 -43
26/01 kl 22 -12 -7 -9 -12
26/01 kl 23 31 38 33 26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 132 132 174 123
Laveste vannstand -56 -49 -51 -45 -78
Avvik gult nivå -40 -18 -18 24 -27
Avvik orange nivå -58 -36 -36 6 -45
Avvik rødt nivå -69 -47 -47 -5 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm