Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 8 8 8 9
26/01 kl 14 11 14 13 9
26/01 kl 15 9 13 12 14
26/01 kl 16 12 16 14 16
26/01 kl 17 14 18 18 14
26/01 kl 18 12 15 17 18
26/01 kl 19 15 20 19 18
26/01 kl 20 20 24 21 17
26/01 kl 21 12 15 16 19
26/01 kl 22 18 23 21 18
26/01 kl 23 21 28 23 16

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 43 47 80 55
Laveste værets virkning 8 11 21 27 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm