Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 5 39 44 -
29/01 kl 01 44 41 85 -
29/01 kl 02 72 42 114 -
29/01 kl 03 81 43 124 -
29/01 kl 04 70 47 117 -
29/01 kl 05 42 46 88 -
29/01 kl 06 5 45 50 -
29/01 kl 07 -31 47 16 -
29/01 kl 08 -57 49 -8 -
29/01 kl 09 -66 47 -19 -
29/01 kl 10 -54 47 -7 -
29/01 kl 11 -24 49 25 -
29/01 kl 12 16 48 64 -
29/01 kl 13 55 49 104 -
29/01 kl 14 84 51 135 -
29/01 kl 15 95 52 147 -
29/01 kl 16 86 47 133 -
29/01 kl 17 58 49 107 -
29/01 kl 18 19 51 70 -
29/01 kl 19 -21 37 16 -
29/01 kl 20 -54 37 -17 -
29/01 kl 21 -72 43 -29 -
29/01 kl 22 -71 38 -33 -
29/01 kl 23 -50 31 -19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 131 126 147 97
Laveste vannstand -55 -46 -43 -33 -64
Avvik gult nivå -41 -19 -24 -3 -53
Avvik orange nivå -59 -37 -42 -21 -71
Avvik rødt nivå -70 -48 -53 -32 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm