Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 32 53 44 -
29/01 kl 01 71 91 85 -
29/01 kl 02 102 124 114 -
29/01 kl 03 110 134 124 -
29/01 kl 04 99 117 117 -
29/01 kl 05 76 97 88 -
29/01 kl 06 43 65 50 -
29/01 kl 07 3 20 16 -
29/01 kl 08 -21 2 -8 -
29/01 kl 09 -23 -4 -19 -
29/01 kl 10 -15 0 -7 -
29/01 kl 11 14 32 25 -
29/01 kl 12 55 84 64 -
29/01 kl 13 95 119 104 -
29/01 kl 14 121 153 135 -
29/01 kl 15 135 174 147 -
29/01 kl 16 126 153 133 -
29/01 kl 17 96 131 107 -
29/01 kl 18 54 99 70 -
29/01 kl 19 14 51 16 -
29/01 kl 20 -20 21 -17 -
29/01 kl 21 -45 -7 -29 -
29/01 kl 22 -40 -7 -33 -
29/01 kl 23 -23 9 -19 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 132 132 174 123
Laveste vannstand -56 -49 -51 -45 -78
Avvik gult nivå -40 -18 -18 24 -27
Avvik orange nivå -58 -36 -36 6 -45
Avvik rødt nivå -69 -47 -47 -5 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm