Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 27 48 39 -
29/01 kl 01 27 47 41 -
29/01 kl 02 30 52 42 -
29/01 kl 03 29 53 43 -
29/01 kl 04 29 47 47 -
29/01 kl 05 34 55 46 -
29/01 kl 06 38 60 45 -
29/01 kl 07 34 51 47 -
29/01 kl 08 36 59 49 -
29/01 kl 09 43 62 47 -
29/01 kl 10 39 54 47 -
29/01 kl 11 38 56 49 -
29/01 kl 12 39 68 48 -
29/01 kl 13 40 64 49 -
29/01 kl 14 37 69 51 -
29/01 kl 15 40 79 52 -
29/01 kl 16 40 67 47 -
29/01 kl 17 38 73 49 -
29/01 kl 18 35 80 51 -
29/01 kl 19 35 72 37 -
29/01 kl 20 34 75 37 -
29/01 kl 21 27 65 43 -
29/01 kl 22 31 64 38 -
29/01 kl 23 27 59 31 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 43 47 80 55
Laveste værets virkning 8 11 21 27 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm