Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 13 237 8 245 246
26/01 kl 14 237 13 250 246
26/01 kl 15 216 12 228 230
26/01 kl 16 179 14 193 195
26/01 kl 17 137 18 155 151
26/01 kl 18 99 17 116 117
26/01 kl 19 73 19 92 91
26/01 kl 20 65 21 86 82
26/01 kl 21 79 16 95 98
26/01 kl 22 111 21 132 129
26/01 kl 23 151 23 174 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 272 267 288 238
Laveste vannstand 86 95 98 108 77
Avvik gult nivå -41 -19 -24 -3 -53
Avvik orange nivå -59 -37 -42 -21 -71
Avvik rødt nivå -70 -48 -53 -32 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm