Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 13 245 245 245 246
26/01 kl 14 248 251 250 246
26/01 kl 15 225 229 228 230
26/01 kl 16 191 195 193 195
26/01 kl 17 151 155 155 151
26/01 kl 18 111 114 116 117
26/01 kl 19 88 93 92 91
26/01 kl 20 85 89 86 82
26/01 kl 21 91 94 95 98
26/01 kl 22 129 134 132 129
26/01 kl 23 172 179 174 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 273 273 315 264
Laveste vannstand 85 92 90 96 63
Avvik gult nivå -40 -18 -18 24 -27
Avvik orange nivå -58 -36 -36 6 -45
Avvik rødt nivå -69 -47 -47 -5 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm