Tid (NNT) Observert 27.01 00 26.01 18 26.01 12
26/01 kl 12 226 - - 227
26/01 kl 13 246 245 245 246
26/01 kl 14 246 250 250 250
26/01 kl 15 230 228 228 228
26/01 kl 16 195 193 193 194
26/01 kl 17 151 155 155 155
26/01 kl 18 117 116 116 117
26/01 kl 19 91 92 92 93
26/01 kl 20 82 86 86 86
26/01 kl 21 98 95 96 95
26/01 kl 22 129 132 132 132
26/01 kl 23 167 174 174 173

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 27.01 00 250 272 267 288 238
Max fra modell: 26.01 18 250 273 267 295 233
Max fra modell: 26.01 12 250 274 269 295 238
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm