Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 189 18 207 206
27/01 kl 01 217 17 234 233
27/01 kl 02 225 22 247 240
27/01 kl 03 213 17 230 228
27/01 kl 04 183 15 198 202
27/01 kl 05 146 19 165 165
27/01 kl 06 110 17 127 126
27/01 kl 07 84 18 102 -
27/01 kl 08 75 24 99 -
27/01 kl 09 88 23 111 -
27/01 kl 10 119 20 139 -
27/01 kl 11 160 25 185 -
27/01 kl 12 200 29 229 -
27/01 kl 13 230 26 256 -
27/01 kl 14 241 31 272 -
27/01 kl 15 231 40 271 -
27/01 kl 16 201 36 237 -
27/01 kl 17 160 34 194 -
27/01 kl 18 118 36 154 -
27/01 kl 19 84 34 118 -
27/01 kl 20 65 30 95 -
27/01 kl 21 67 32 99 -
27/01 kl 22 90 32 122 -
27/01 kl 23 127 28 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 272 267 288 238
Laveste vannstand 86 95 98 108 77
Avvik gult nivå -41 -19 -24 -3 -53
Avvik orange nivå -59 -37 -42 -21 -71
Avvik rødt nivå -70 -48 -53 -32 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm