Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 200 206 207 206
27/01 kl 01 231 238 234 233
27/01 kl 02 246 253 247 240
27/01 kl 03 226 232 230 228
27/01 kl 04 194 200 198 202
27/01 kl 05 164 171 165 165
27/01 kl 06 125 131 127 126
27/01 kl 07 97 105 102 -
27/01 kl 08 94 101 99 -
27/01 kl 09 108 114 111 -
27/01 kl 10 136 143 139 -
27/01 kl 11 182 189 185 -
27/01 kl 12 227 236 229 -
27/01 kl 13 254 261 256 -
27/01 kl 14 262 271 272 -
27/01 kl 15 263 273 271 -
27/01 kl 16 231 240 237 -
27/01 kl 17 186 196 194 -
27/01 kl 18 152 161 154 -
27/01 kl 19 116 127 118 -
27/01 kl 20 92 105 95 -
27/01 kl 21 97 107 99 -
27/01 kl 22 119 130 122 -
27/01 kl 23 151 163 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 273 273 315 264
Laveste vannstand 85 92 90 96 63
Avvik gult nivå -40 -18 -18 24 -27
Avvik orange nivå -58 -36 -36 6 -45
Avvik rødt nivå -69 -47 -47 -5 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm