Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 11 17 18 17
27/01 kl 01 14 21 17 16
27/01 kl 02 21 28 22 15
27/01 kl 03 13 19 17 15
27/01 kl 04 11 17 15 19
27/01 kl 05 18 25 19 19
27/01 kl 06 15 21 17 16
27/01 kl 07 13 21 18 -
27/01 kl 08 19 26 24 -
27/01 kl 09 20 26 23 -
27/01 kl 10 17 24 20 -
27/01 kl 11 22 29 25 -
27/01 kl 12 27 36 29 -
27/01 kl 13 24 31 26 -
27/01 kl 14 21 30 31 -
27/01 kl 15 32 42 40 -
27/01 kl 16 30 39 36 -
27/01 kl 17 26 36 34 -
27/01 kl 18 34 43 36 -
27/01 kl 19 32 43 34 -
27/01 kl 20 27 40 30 -
27/01 kl 21 30 40 32 -
27/01 kl 22 29 40 32 -
27/01 kl 23 24 36 28 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 43 47 80 55
Laveste værets virkning 8 11 21 27 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm