Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 168 29 197 -
28/01 kl 01 203 33 236 -
28/01 kl 02 223 29 252 -
28/01 kl 03 221 25 246 -
28/01 kl 04 200 31 231 -
28/01 kl 05 165 30 195 -
28/01 kl 06 127 25 152 -
28/01 kl 07 95 28 123 -
28/01 kl 08 76 29 105 -
28/01 kl 09 77 25 102 -
28/01 kl 10 100 28 128 -
28/01 kl 11 137 28 165 -
28/01 kl 12 179 27 206 -
28/01 kl 13 215 27 242 -
28/01 kl 14 237 29 266 -
28/01 kl 15 237 30 267 -
28/01 kl 16 218 30 248 -
28/01 kl 17 182 32 214 -
28/01 kl 18 139 32 171 -
28/01 kl 19 100 32 132 -
28/01 kl 20 73 33 106 -
28/01 kl 21 64 34 98 -
28/01 kl 22 76 35 111 -
28/01 kl 23 107 36 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 250 272 267 288 238
Laveste vannstand 86 95 98 108 77
Avvik gult nivå -41 -19 -24 -3 -53
Avvik orange nivå -59 -37 -42 -21 -71
Avvik rødt nivå -70 -48 -53 -32 -82
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm