Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 194 207 197 -
28/01 kl 01 232 242 236 -
28/01 kl 02 248 258 252 -
28/01 kl 03 246 257 246 -
28/01 kl 04 227 237 231 -
28/01 kl 05 189 198 195 -
28/01 kl 06 149 159 152 -
28/01 kl 07 120 132 123 -
28/01 kl 08 101 112 105 -
28/01 kl 09 100 110 102 -
28/01 kl 10 126 137 128 -
28/01 kl 11 163 175 165 -
28/01 kl 12 200 212 206 -
28/01 kl 13 240 252 242 -
28/01 kl 14 261 273 266 -
28/01 kl 15 258 269 267 -
28/01 kl 16 246 259 248 -
28/01 kl 17 209 222 214 -
28/01 kl 18 162 176 171 -
28/01 kl 19 126 142 132 -
28/01 kl 20 101 114 106 -
28/01 kl 21 90 104 98 -
28/01 kl 22 103 120 111 -
28/01 kl 23 138 154 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 251 273 273 315 264
Laveste vannstand 85 92 90 96 63
Avvik gult nivå -40 -18 -18 24 -27
Avvik orange nivå -58 -36 -36 6 -45
Avvik rødt nivå -69 -47 -47 -5 -56
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm