Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 26 39 29 -
28/01 kl 01 29 39 33 -
28/01 kl 02 25 35 29 -
28/01 kl 03 25 36 25 -
28/01 kl 04 27 37 31 -
28/01 kl 05 24 33 30 -
28/01 kl 06 22 32 25 -
28/01 kl 07 25 37 28 -
28/01 kl 08 25 36 29 -
28/01 kl 09 23 33 25 -
28/01 kl 10 26 37 28 -
28/01 kl 11 26 38 28 -
28/01 kl 12 21 33 27 -
28/01 kl 13 25 37 27 -
28/01 kl 14 24 36 29 -
28/01 kl 15 21 32 30 -
28/01 kl 16 28 41 30 -
28/01 kl 17 27 40 32 -
28/01 kl 18 23 37 32 -
28/01 kl 19 26 42 32 -
28/01 kl 20 28 41 33 -
28/01 kl 21 26 40 34 -
28/01 kl 22 27 44 35 -
28/01 kl 23 31 47 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 28 43 47 80 55
Laveste værets virkning 8 11 21 27 -8
Korreksjon av vannstandsdataene: -12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm